May 11, 2023 Kapitalmarknadsdag 2023
May 3, 2023 Delårsrapport Q1 2023
April 25, 2023 Årsredovisning 2022
October 27, 2022 Delårsrapport Q3 2022
April 25, 2022 Årsredovisning 2021
28 april, 2021 Årsredovisning 2020
23 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020
22 oktober, 2020 Delårsrapport Q3 2020