October 27, 2022 Delårsrapport Q3 2022
April 25, 2022 Årsredovisning 2021
28 april, 2021 Årsredovisning 2020
23 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020
22 oktober, 2020 Delårsrapport Q3 2020