Uppstart pågår – kapacitetsutbyggnad enligt plan – stark efterfrågan

April—juni

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2 457 (228) KSEK.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under perioden uppgick till -54 411 (-20 661) KSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -68 403 (-23 417) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -77 574 (-10 269) KSEK.
 • Kassaflödet från den investeringsverksamheten uppgick till -334 826 (-40 921) KSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -2,1 (-0,8) SEK.
 • Bolagets nettoskuld* vid periodens slut uppgick till 119 524 (-588 958) KSEK. Bolagets kassa uppgick till 447 239 (594 999) KSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 11 maj genomförde Bolaget en riktad nyemission om 3 085 727 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare och tillfördes därigenom 324 MSEK före emissionskostnader. I samband med emissionen signerades ett termsheet avseende en rörelsekapitalfacilitet om 150 MSEK.
 • Den 17 maj genomfördes bolagets årsstämma där Michael Berg valdes till Bolagets nya ordförande.

Övriga händelser under kvartalet

 • Den 21 april utsågs Renewcell som vinnare av kategorin Sustainable Textile Innovation i de årliga Drapers Sustainable Fashion Awards. Drapers betonade att Circulose® redan används av modemärken och att potentialen för positiv inverkan på branschen är omfattande.
 • Den 8 juni tillkännagav det danska lyxmärket GANNI sin första lansering av produkter tillverkade delvis med Circulose® inom initiativet ”Fabrics of the Future”, ett ambitiöst internt program dedikerat till utveckling av innovativa material som kommer stödja övergången till en modeindustri med lägre påverkan och mer cirkularitet.
 • Renewcell har inlett ett samarbete med HeiQ AeoniQ för att ersätta polyester och nylon med garn som tillverkats av Circulose®.
 • Under juni månad tillkännagavs att Circulose® blir den första officiella partnern till Copenhagen Fashion Weeks talangprogram CPHFW NEWTALENT. Partnerskapet kopplar samman två nordiska branschledare för att påskynda övergången till en global cirkulär ekonomi för mode. Samarbetet är långsiktigt och omfattar fem säsonger med start från SS23 i Köpenhamn den 9-12 augusti 2022.

Januari—juni

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 4 491 (829) KSEK.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under perioden uppgick till -100 712 (-38 488) KSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -122 417 (-42 667) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -179 078 (-33 417) KSEK.
 • Kassaflödet från den investeringsverksamheten uppgick till -518 314 (-87 895) KSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -3,9 (-1,4) SEK.
 • Bolagets nettoskuld* vid periodens slut uppgick till 119 524 (-588 958) KSEK. Bolagets kassa uppgick till 447 239 (594 999) KSEK.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Toby Lawton har utsetts till ny CFO hos Renewcell. Toby Lawton kommer senast från en roll som CFO på SCA. Han kommer tillträda sin position hos Bolaget den 1 oktober 2022.
 • Den 19 augusti påbörjades den planenliga uppstarten av Renewcell 1.

VD har ordet

Uppstart pågår – kapacitetsutbyggnad enligt plan – stark efterfrågan

Vårt uppdrag, att göra mode cirkulärt, är fortsatt högt uppe på den globala agendan. Politiker och näringslivsledare förstärker sina budskap om nödvändigheten av hållbar omställning. Renewcell var ett av de företag som deltog vid högnivåmötet Stockholm+50 i juni, med syftet att påskynda implementeringen av hållbarhetsmålen. En ny rapport från McKinsey & Co visade på den framväxande mångmiljardmarknaden för textil-till-textil-återvinning. Även om 1,5°-målet kan kännas utom räckhåll, är jag övertygad om att det är möjligt att hålla den globala uppvärmningen under 2° om entreprenörer, investerare och varumärken agerar tillsammans för att realisera världens största affärsmöjlighet: cirkularitet och hållbarhet. I Renewcell 1 i Sundsvall gör vi just det.

Den 19 augusti började vi köra Renewcell 1 – världens första kommersiella 100 % textil-till-textil återvinningsanläggning. Efter flera testkörningar av anläggningen med vatten körs nu textilavfall genom delar av processlinjen för processintrimning och kvalitetssäkring, och hela processlinjen förväntas vara i drift under den kommande månaden. Medan vår produktionsstart markerar en viktig milstolpe i textilens globala historia, får den mig också att reflektera över de enorma prestationer som gjorts av teamet som byggde denna fabrik. För lite mer än ett år sedan, den 1 juli 2021, stod vi i en tom byggnad med en mycket ambitiös plan. Den 1 oktober, efter att ha anpassat byggnaderna för våra behov, började vi bygga anläggningen. Nu, efter 10 månaders hårt arbete är fabriken redo för drift, och det till en kostnad som är ungefär hälften av kostnaden att uppföra en ”greenfield” viskosproduktionsanläggning. Tack vare hängivna insatser från vårt erfarna team kunde vi leverera trots pandemier, störningar i leveranskedjan, kostnadsinflation och geopolitiska kriser. Nästa steg är en gradvis intrimning av processen under 3-6 månader med fokus på kvalitet och kapacitet. I den här fasen kommer vi dra nytta av den kunskap vi byggt upp kring produktionsstabilitet i vår Kristinehamnsfabrik där vi har en konsekvent produktion med över 90 procent inom specifikation.

Vi är nu väl positionerade att möta den ständigt ökande efterfrågan på Circulose® från fibertillverkare och modemärken och kan fortsatt konstatera att vi ligger ca 5 till 7 år före våra konkurrenter. Vi för långtgångna kunddialoger och ser goda möjligheter att etablera högre prisnivåer, samt att kompensera för till exempel ökade transportoch energikostnader. Den nyemission på cirka 324 MSEK som genomfördes under andra kvartalet har gjort det möjligt för oss att starta kapacitetsexpansionen från 60 000 till 120 000 ton i Renewcell 1, två år före vår ursprungliga plan.

Modebranschen orsakar mellan 8 och 10 procent av de globala CO2-utsläppen, vilket innebär en enorm negativ påverkan på miljön globalt. Det är därför Renewcell, som den första och för närvarande enda aktören som uppnått industriell skala för användning av 100% återvunnen textil som råvara, ses som ett av branschens viktigaste initiativ. Med hjälp av innovationer som Circulose® kan branschen ställa om från en linjär slit-och-släng-modell till cirkularitet. Det är också därför vi har kunnat ingå strategiska partnerskap med marknadsledare som H&M, Aditya Birla, Tangshan Sanyou, Levi’s, GANNI, Daiwabo Rayon och Kelheim Fibers.

Tillsammans med våra varumärkespartners fortsätter vi att utveckla Circulose® som substitut inte bara för viskos utan också för betydande andelar av bomulls- och polyesterfibermarknaderna. När det gäller polyester specifikt, var det särskilt glädjande att vi nyligen kunde tillkännage ett nytt partnerskap med den schweiziska innovatören HeiQ AeoniQ avseende utveckling av ett kommersiellt Circulose®-baserat garn som ersättning för polyester och nylon. Tack vare Circulose®s kvalitet och mångsidighet kan vi, enbart inom modeindustrin, tekniskt sett ersätta 100 % av viskosefterfrågan, vilket motsvarar cirka 11 miljoner ton per år 2030, 30 % av 44 miljoner ton avseende bomullsefterfrågan och uppskattningsvis 15 % av 31 miljoner ton av polyesterefterfrågan. Sammantaget innebär det en uppskattad adresserbar efterfrågan motsvarande ca 28-30 miljoner ton 2030. Detta reflekteras också i vår pipeline bestående av ledande viskosproducenter samt världens mest framstående modevarumärken. Som en del i vår strategi att skapa efterfrågan för Circulose® hos modevarumärken presenterade vi under kvartalet nya partnerskap med GANNI, Jade Cropper och Copenhagen Fashion Week.

I juli stärkte vi vårt team med Toby Lawton som ny CFO som tillträder i oktober och har lång erfarenhet från ledande positioner inom de börsnoterade företagen SCA i Sverige och Vinda International i Hong Kong. Det är också glädjande att Michael Berg, med mångårig internationell erfarenhet från både operativa roller och styrelseuppdrag inom börsnoterade och privata bolag, utsågs till styrelseordförande av årsstämman. Med Michael Berg och Toby Lawton stärks Renewcells strategiska ledarskap ytterligare när vi går in i nästa fas av accelererad tillväxt.

Sammanfattningsvis känner vi oss trygga i vår uppskalning av verksamheten. Jag är mäkta imponerad över att se våra engagerade, dedikerade och erfarna medarbetare arbeta nära tillsammans för att lösa utmaningar, och stolt över teamets engagemang. Jag ser fram emot ett spännande andra halvår 2022 och vår fortsatta resa mot att göra mode cirkulärt.

Stockholm, augusti 2022 Patrik Lundström – VD