Under perioden 1 september till 30 september producerade Renewcell 1 cirka 1600 ton dissolvingmassa av prima kvalitet (inom specifikation för CIRCULOSE®). Cirka 1500 ton levererades till kund under perioden. Total produktion vid Renewcell 1, inräknat prima kvalitet, uppgick till cirka 2000 ton dissolvingmassa under perioden. Det kan noteras att produktionen, som förväntat, påverkades av den planlagda användningen av ett antal nya sorters råvaror i produktionsprocessen.