Re:NewCell AB (publ) ("Renewcell") har idag kommunicerat att styrelsen har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2023 till 23 februari 2024 i syfte att fortsätta den strategiska översynen som offentliggjordes den 20 november 2023.

Den 20 november 2023 meddelade Renewcell att dess styrelse beslutat att inleda en strategisk översyn för att utforska och utvärdera finansieringsmöjligheter på grund av lägre än förväntade försäljningsvolymer. Den strategiska översynen pågår fortsatt med högsta prioritet i syfte att säkerställa nödvändig finansiering för Renewcells verksamhet.

Kontakter
Magnus Håkansson
Tillförordnad CEO
magnus.hakansson@renewcell.com
+46 76 887 20 02

Peter Schulz
Tillförordnad CFO
investors@renewcell.com