Renewcells årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets hemsida www.renewcell.com och finns även bifogad i detta utskick.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget. Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen för 2021 kan beställa det per email genom att meddela namn och adress till investors@renewcell.com.