Renewcells årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.renewcell.com

Renewcells årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets hemsida och finns även bifogad i detta utskick.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget. Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa det per email genom att meddela namn och adress till investors@renewcell.com.