Renewcell publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Kvartal 1 2021 i korthet
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Nya partnerskap tryggar en planenlig start på etableringen på Ortviken i Sundsvall

Januari – mars
Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 601 (24) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –19 250 (-15 956) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -18 311 (-9 510) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,6 (-0,8) SEK.

Väsentliga händelser

 • Den 28 januari tecknade Renewcell ett avtal med Valmet om leverans och installation av produktionsutrustning till bolagets anläggning i Sundsvall. Kontraktsvärdet uppgår till 232 MSEK.
 • Renewcell inledde 5 mars rekrytering av en ny CFO som efterträdare till Maria Vallejo.
 • I början av mars utsågs Renewcell till ett av världens mest innovativa företag för 2021 av Fast Company (’World’s Most Innovative Companies’).
 • Den 25 mars tillträdde Hugo Petit rollen som interim CFO.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Länsstyrelsen Västernorrland fattade den 15 april beslut om att kungöra miljötillståndsansökan för Renewcells verksamhet i Sundsvall. Kungörelsen inträffade 19 april 2021.
 • Den 4 maj anställde Renewcell Kristina Elg Christoffersson som Chief Technology Officer. Hon tillträder rollen i augusti 2021.
 • Danska modehuset BESTSELLER lanserade i april sina första plagg gjorda med Circulose® genom varumärkena Vero Moda och Selected.

VD har ordet

Efter det intensiva arbetet inför noteringen på First North som präglade slutet av 2020 så har bolaget nu fullt ställts om till exekvering. För oss handlar 2021 om att arbeta målmedvetet för att leverera enligt den plan vi gick till marknaden för att finansiera. I Kristinehamn prioriteras validering av råvaror, processparametrar och produktspecifikationer inför uppstart på Ortviken i Sundsvall. Vi fortsätter samtidigt bygga organisationen för att stödja snabb uppskalning. Jag nöjd över att kunna konstatera att vår etablering fortskrider enligt plan.

Första kvartalet har på många sätt kännetecknats av partnerskap. Med blicken mot tillträdet till maskinhallen i andra kvartalet har vi arbetat intensivt med att säkra det nätverk av leverantörer och konsulter som krävs för att leverera detta projekt på tid och enligt budget.

I skrivande stund arbetar ett hundratal personer hos Renewcell och hos våra partners och underleverantörer med etableringen på Ortviken. Att få vara med om att driva omställningen av den globala modeindustrin är något som ger upphov till stolthet hos våra medarbetare och partners. Entusiasmen och engagemanget för projektet som jag mötsav från våra samarbetspartners är oerhört glädjande. Med bolag som AFRY, Citec, Valmet, Nouryon, Xylem, SCA, SEK och Nordea som del av projektet har vi alla förutsättningar att vara framgångsrika.

Entusiasmen för vår uppskalning finns också inom det offentliga på lokal, regional och nationell nivå. I mars hade jag tillsammans med Henrik Dahlbom, vår platschef på Ortviken, äran att introducera Renewcells investering till statsminister Stefan Löfven under ett virtuellt platsbesök. Det vi bygger i Sundsvall ligger på alla sätt i linje med regeringens prioriteringar för en omställning av industrin och grön nystart efter corona.

Med en vaccinationskampanj som börjar få momentum skönjer världen slutet på pandemin. I vår nisch märks det på en stigande efterfrågan på dissolvingmassa och en accelererad aktivitet i en modebransch som haft ett tufft år. Återstarten har en tydlig riktning: varumärke efter varumärke globalt sätter nu omställning till hållbarhet och cirkularitet som högsta prioritet. Med vår nya anläggning på Ortviken gör vi den omställningen möjlig.

Stockholm, maj 2021
Patrik Lundström — VD