Efter branden som inträffade i rivningsområdet vid Renewcell 1 i går har arbetet med att bedöma och reparera skadorna påbörjats. Bolagets första bedömning är att sanerings- och reparationsarbetet beräknas vara klart inom cirka två veckor. Viss begränsad produktion kommer att vara möjlig under denna period.

Branden startade strax före klockan 14.00 på onsdagen och släcktes strax efter att räddningstjänsten kommit till platsen. Alla anställda är välbehållna och ingen kom till skada.

Branden var begränsad till anläggningens rivarområde och orsakade skador på en av de tre rivarenheterna samt en filterenhet, som båda kommer att repareras.

Skadorna kunde begränsas tack vare att brandförebyggande och -begränsande utrustning på plats fungerade som avsett. En bedömning av behovet av eventuella ytterligare brandskyddsåtgärder pågår.