På basis av ett starkt kundintresse för Renewcells unika 100 % återvunna produkt Circulose® har styrelsen för Renewcell beslutat att initiera en expansion av företagets anläggning Renewcell 1 (Ortviken, Sundsvall) från 60 000 till 120 000 ton total årlig kapacitet, tidigare än planerat. Beslutet påverkar inte den idrifttagning som planeras till mitten av detta år för de initiala 60 000 tonnen. Styrelsen har också beslutat att se över bolagets operativa och finansiella mål och utvärdera möjligheten att tidigarelägga det operativa målet om att nå 360 000 ton årlig kapacitet till 2025 från det tidigare planerade 2030. Styrelsen kommer också att överväga hur mycket det långsiktiga operativa målet ska ökas för att stärka Renewcells marknadsledande position. BNP Paribas och Carnegie har anlitats av företaget för att undersöka finansieringen för att höja de operativa målen.

Den stora och snabbt växande miljöpåverkan av ny textilfiberproduktion och textilavfall har blivit ett fokus för konsumenter, intresseorganisationer, myndigheter, modevarumärken, tillverkare och ESG-investerare världen över. Ny marknadsdata framtagen av Renewcell förutspår att modeindustrins efterfrågan på återvunna cellulosafibrer av det slag som tillverkas av Circulose®, Renewcells unika 100 % återvunna dissolvingmassa, kommer att uppgå till cirka 6 miljoner ton årligen 2030. Med bara 0,7 miljoner ton av årlig produktionskapacitet, inklusive de 360 000 ton från Renewcell, som förutspås vara tillgänglig vid samma tid, kommer branschen att behöva förlita sig på att öka uppskalningen av sustaintech-innovatörer som Renewcell för att minska klyftan mellan tillgång och efterfrågan och göra modeindustrin cirkulär.

”Den globala modeindustrin ska bli cirkulär, och vi är fast beslutna att bidra så mycket och så snabbt vi kan för att nå detta avgörande mål. Med efterfrågesignaler från fiber- och varumärkespartners som skjutit i höjden sedan vår börsintroduktion, måste vi öka expansionstakten i Sundsvall och även höja den långsiktiga ambitionen” säger Patrik Lundström, vd.

”Styrelsen ser det samhällsomfattande skiftet till cirkularitet och hållbarhet som en av de största värdeskapande möjligheterna i historien. För att fånga denna möjlighet krävs innovationer som skalas upp snabbt, såsom Renewcells unika textil-till-textil återvinningsprocess. Dagens tillkännagivande signalerar styrelsens starka förtroende för bolagets marknadsledande position, nu och i framtiden." säger Mia Hemmingson, styrelseordförande.