Branden, som inträffade i anläggningens rivarutrymme, kunde släckas utan spridning till resten av anläggningen. Ingen människa har kommit till skada.

Renewcell arbetar med bedömning av skadorna och eventuella förseningar eller kostnader som branden kan innebära för upprampningen av Renewcell 1.