Bolagets revisor är KPMG AB med Johanna Hagström Jerkeryd som huvudansvarig revisor. KPMG AB valdes till bolagets revisor på årsstämman 2023.

Revisorns kontorsadress är KPMG AB, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.