Re:NewCell AB:s (”Renewcell” eller ”Bolaget”) verkställande direktör Patrik Lundström har idag utnyttjat 6 970 teckningsoptioner av serie 2019/2023 i Bolaget för teckning av 453 050 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 48,43 kronor per aktie. Patrik Lundström har tidigare utnyttjat 3 494 teckningsoptioner av serie 2019/2023 för teckning av 227 110 nya aktier i Bolaget. Därmed har samtliga teckningsoptioner av serie 2019/2023 utnyttjats.

Den 27 juli 2023 avyttrade Patrik Lundström aktier i Bolaget i syfte att använda försäljningslikviden vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2023 och avser att avyttra ytterligare befintliga aktier för att möjliggöra betalning av samtliga aktier som idag har tecknats. Styrelsen för Bolaget har beslutat att förlänga tiden för betalning av de nya aktierna till och med den 19 oktober 2023 för att möjliggöra en ordnad avyttring.

Kontakter
Patrik Lundström
VD
patrik.lundstrom@renewcell.com
+46 76 183 47 17
Toby Lawton
Finanschef
toby.lawton@renewcell.com
+46 70 242 29 47

Om Renewcell
Renewcell grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm. Det är ett flerfaldigt prisbelönt sustaintechbolag baserat i Sverige. Renewcells vision är att göra modeindustrin cirkulär.
Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellullosabaserat textilavfall, som utslitna bomullskläder eller produktionsspill, till ett högkvalitativt nytt material kallat CIRCULOSE®. Fast Company utsåg Renewcell till en av världens mest innovativa företag 2021 och TIME Magazine inkluderade CIRCULOSE® på listan över världens 100 bästa uppfinningar 2020.
Renewcells aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, med kortnamn RENEW och ISIN-kod SE0014960431. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.