Idag utnyttjade Patrik Lundström, VD för Renewcell, 11 752 teckningsoptioner för att köpa 765 180 aktier i Bolaget (kopplat till optionerna som utställdes i serien Teckningsoptioner 2018/2022 med en löptid till 31 december 2022). Köpets totala värde uppgick till cirka 25 miljoner kronor. Efter utnyttjandet av teckningsoptioner är det totala antalet aktier 37 341 516.