Den 31 augusti 2023 meddelade Re:NewCell AB (”Renewcell” eller ”Bolaget”) att dess verkställande direktör Patrik Lundström, genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2023, hade tecknat 453 050 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 48,43 kronor per aktie. Av samma pressmeddelande framgick att Patrik Lundström avsåg att sälja aktier för att möjliggöra betalning av de tecknade aktierna. Patrik Lundström har den 4 oktober 2023 sålt 56 000 aktier i Renewcell till en genomsnittlig kurs om cirka 62,41 kronor per aktie. Försäljningslikviden har använts till betalning av del av de tecknade aktierna.

Bolaget meddelar härmed att betalning har erlagts för totalt 399 928 av de 453 050 aktier som tecknades den 31 augusti 2023, varmed Bolaget har tillförts cirka 19,4 MSEK. 53 122 tecknade aktier har ännu inte betalts och eftersom Renewcell går in i stängd period (enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning) från och med den 8 oktober 2023 kommer Patrik inte kunna avyttra ytterligare aktier i Bolaget för att finansiera betalningen av resterande tecknade aktier innan betalningsperiodens utgång. Patrik har därför meddelat styrelsen att betalning inte kommer att erläggas för resterande aktier och styrelsen avser därför att förverka de obetalda aktierna.

Efter genomförandet av ovannämnda transaktioner innehar Patrik Lundström, privat och genom helägt bolag, 796 224 aktier i Bolaget och 49 895 teckningsoptioner av serie 2021/2024 i Bolaget. Varje teckningsoption av serie 2021/2024 ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 8 november 2024 till och med den 8 december 2024 till en teckningskurs om 287,53 kronor per aktie.

Kontakter
Patrik Lundström
VD
patrik.lundstrom@renewcell.com
076 183 47 17

Toby Lawton
Finanschef
toby.lawton@renewcell.com
070 242 29 47

Om Renewcell
Renewcell grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm. Det är ett flerfaldigt prisbelönt sustaintechbolag baserat i Sverige. Renewcells vision är att göra modeindustrin cirkulär.

Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellullosabaserat textilavfall, som utslitna bomullskläder eller produktionsspill, till ett högvalitativt nytt material kallat CIRCULOSE®. Fast Company utsåg Renewcell till en av världens mest innovativa företag 2021 och TIME Magazine inkluderade CIRCULOSE® på listan över världens 100 bästa uppfinningar 2020.

Renewcells aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, med kortnamn RENEW och ISIN-kod SE0014960431. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.