Under oktober månad producerades 1 161 ton prima massa på Renewcell 1 i Ortviken. Total produktion var 2 043 ton och 129 ton levererades till kund (varav 129 ton till fiberproducenter och 0 ton till handelshuset).

Under oktober månad var produktionsvolymen lägre än produktionskapaciteten på grund av lägre försäljningsvolymer, detta för att inte påverka kassaflödet negativt. Det förväntas att produktionsvolymen under november månad också kommer att ligga under produktionskapaciteten på grund av lägre försäljningsvolymer.

* Handelshuset agerar både som direkt kund till bolaget och som agent för det som säljs direkt till fiberproducenter.