Under perioden 1 mars till 31 mars producerade Renewcell 1 cirka 1 150 ton dissolvingmassa av prima kvalitet (inom specifikation för Circulose®). Cirka 1 300 ton levererades till kund under perioden. Total produktion vid Renewcell 1, inräknat prima kvalitet, uppgick till cirka 1 350 ton dissolvingmassa under perioden.