Under perioden 1 maj till 31 maj producerade Renewcell 1 cirka 2100 ton dissolvingmassa av prima kvalitet (inom specifikation för Circulose®). Cirka 2000 ton levererades till kund under perioden. Total produktion vid Renewcell 1, inräknat prima kvalitet, uppgick till cirka 2300 ton dissolvingmassa under perioden.