Under perioden 1 juni till 30 juni producerade Renewcell 1 cirka 2200 ton dissolvingmassa av prima kvalitet (inom specifikation för CIRCULOSE®). Cirka 2500 ton levererades till kund under perioden. Total produktion vid Renewcell 1, inräknat prima kvalitet, uppgick till cirka 2300 ton dissolvingmassa under perioden.