Under perioden 1 juli till 31 juli producerade Renewcell 1 cirka 3 000 ton dissolvingmassa av prima kvalitet (inom specifikation för Circulose®). Cirka 2 800 ton levererades till kund under perioden. Total produktion vid Renewcell 1, inräknat prima kvalitet, uppgick till cirka 3 100 ton dissolvingmassa under perioden.

Produktionen under augusti månad förväntas påverkas negativt med cirka en veckas produktionsbortfall till följd av planerade underhållsstopp.