Under perioden 1 januari till 31 januari producerade Renewcell 1 cirka 122 ton dissolvingmassa av prima kvalitet och total produktion var 174 ton. Under perioden levererades 585 ton massa till kund. Hela den volymen levererades från pre-sale lagret via vår handelspartner Ekman.