Under perioden 1 december till 31 december producerade Renewcell 1 cirka 818 ton dissolvingmassa av prima kvalitet. Cirka 1 000 ton levererades under perioden till kund från pre-sale lagret via vår handelspartner Ekman. Total produktion vid Renewcell 1, inräknat prima kvalitet, uppgick till cirka 1 149 ton dissolvingmassa under perioden.