Under perioden 1 augusti till 31 augusti producerade Renewcell 1 cirka 2000 ton dissolvingmassa av prima kvalitet (inom specifikation för CIRCULOSE®). Cirka 2200 ton levererades till kund under perioden. Total produktion vid Renewcell 1, inräknat prima kvalitet, uppgick till cirka 2400 ton dissolvingmassa under perioden. Det kan noteras att Renewcell hade en veckas underhållsstopp under augusti månad.