Under perioden 1 april till 30 april producerade Renewcell 1 cirka 1 600 ton dissolvingmassa av prima kvalitet (inom specifikation för Circulose®). Cirka 1 350 ton levererades till kund under perioden. Total produktion vid Renewcell 1, inräknat prima kvalitet, uppgick till cirka 1 700 ton dissolvingmassa under perioden.