Renewcells långivare har beviljat en utökning av bolagets befintliga kreditfacilitet med ytterligare upp till 75 MSEK för att stödja bolaget under upprampningen av Renewcell 1 i Ortviken.