Produktionen från Renewcell 1 förväntas nå 2 200-2 400 ton i juni 2023, varav 2 100-2 300 ton förväntas vara av prima kvalitet och 2 200-2 400 ton förväntas levereras till kund. Produktionen i månaden påverkades negativt av underhållsstopp för uppgradering och installering av ny utrustning i rivningsområdet.