Renewcell har tecknat ett avtal med den finska industrimaskintillverkaren Valmet som huvudleverantör till sin planerade textilåtervinningsanläggning om 60 000 ton i årskapacitet på Ortvikens industriområde i Sundsvall. Kontraktet, värt 232 miljoner kronor, står för 40 procent av värdet på all utrustning som ska installeras. En stor andel av utrustningen kommer tillverkas vid Valmets egen anläggning i Sundsvall. Avtalet med Valmet är en viktig milstolpe i etableringen av den första textilåtervinningsanläggningen i sitt slag i världen.

”Vi har genomgått en noggrann urvalsprocess och är övertygade om att Valmet är den bästa möjliga långsiktiga partnern till Renewcell i vår strävan att förändra den globala modeindustrin. Med en pålitlig leverantör med lokal närvaro som Valmet minskar vi projektrisken och knyter en engagerad partner med branschledande expertis nära oss. Vi ser fram emot att arbeta nära Valmet för att sätta samman ett förstklassigt anläggningskoncept för textilåtervinning som är redo att rullas ut inte bara på Ortviken utan över hela världen” kommenterar Patrik Lundström, VD för Renewcell.

Renewcells teknik har utformats specifikt för att köra på beprövad utrustning för att säkerställa skalbarhet och branschledande effektivitet. Avtalet med Valmet omfattar installation av maskinutrustning, driftsättning och löpande teknisk support. Valmet kommer att leverera beprövad processteknik för förberedning, blekning och torkning av den typ som används i toppmoderna storskaliga massabruk över hela världen. En betydande del av utrustningen som ska installeras kommer att levereras lokalt från Valmets Sundsvall-filial, som ligger i närheten av Ortviken. Renewcells nya anläggning är planerad att tas i bruk under första halvåret 2022.

”Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur vi kan utnyttja Valmets breda kompetens inom bio-, massa- och pappersteknik för textilåtervinning. I ett projekt som detta är Valmet inte bara en teknikleverantör utan det är en gemensam resa. Under det senaste året har vi arbetat tillsammans för att finjustera tekniken för återvinning av textilier. Vi har använt Valmets pilotmaskiner vid våra svenska och finska FoU-center för att göra testkörningar för att förvandla återvunnen textilråvara till dissolvingmassaark, förklarar Rickard Andersson, chef för affärsenheten Fiber Processing på Valmet.

Om Valmet
Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2019 var cirka 3,5 miljarder euro. Våra 14 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Espoo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.
Mer information finns på www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal 

Pressbilder
https://www.renewcell.com/en/image-bank/