Renewcell har under december tecknat fleråriga avtal med tre olika europeiska textilsorterare — tyska SOEX, schweiziska Texaid och svenska Sysav. Dessa leverantörer kommer förse Renewcell med tusentals ton textilavfall varje år, för återvinning vid Renewcells nya anläggning i Sundsvall. Leveranserna till Renewcell består av kläder och annan textil som samlats in från konsumenter och som inte är möjlig att sälja second hand.

Vi fortsätter bygga ett starkt regionalt nätverk med leverantörer av textilavfall som passar för återvinning hos oss. Det är mycket glädjande att kunna erbjuda dessa företag ett lönsamt och cirkulärt alternativ till “downcycling”, förbränning eller deponi av de textilprodukter som inte går att sälja second hand säger Martin Stenfors, COO hos Renewcell.

Enligt Europeiska miljöbyrån (EEA) genereras varje år mer än fem miljoner ton textilavfall i Europa. Ungefär en femtedel av denna mängd samlas in för någon form av återbruk, återvinning till stoppning, isolering eller trasor eller för export till andra länder. Resten förloras i vanligt hushållsavfall och hamnar antingen på deponi eller bränns. Frågan om hanteringen av textilavfall är prioriterad inom EU, och från och med 2025 kommer nya tvingande krav om separat insamling och förberedelse för återvinning av textilavfall gälla för alla medlemsländer.

Med vår patenterade återvinningsprocess gör vi det för första gången möjligt att skapa ny högkvalitativ textilråvara helt och hållet gjort av återvunnet textilavfall. Vi är stolta över att tillsammans med SOEX, Texaid och Sysav bidra till att skapa ett cirkulärt kretslopp för textil i Europa. Vårt gemensamma arbete med uppskalning av textilåtervinning är avgörande för att EU ska nå de mål som satts upp för 2025 tillägger Martin Stenfors.