Re:NewCell AB (publ) ("Renewcell") har idag kommunicerat att styrelsen har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2023 till 29 februari 2024

Den 12 februari 2024 kommunicerade Renewcell en senareläggning av bokslutskommunikén för 2023 till 23 februari 2024 i syfte att fortsätta den strategiska översynen som offentliggjordes den 20 november 2023. Renewcell har nu beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2023 till 29 februari 2024 i syfte att fortsätta den pågående strategiska översynen som fortfarande pågår med högsta prioritet, i syfte att säkerställa nödvändig finansiering för Renewcells verksamhet.