Stockholm, den 10 januari 2024. Re:NewCell AB (”Renewcell”) meddelade i dag att man planerar att påbörja förhandlingar med berörda fackföreningar om att genomföra en omstrukturering av organisationen för att effektivisera med bibehållet fokus på försäljning. Som en del av omstruktureringen kommer idag också varsel att skickas till Arbetsförmedlingen. Den planerade omorganisationen kommer innebära en minskning av den nuvarande arbetsstyrkan med cirka 25%, dvs drygt 30 personer, och kommer därmed att resultera i årliga besparingar – reduktion av personalkostnader och diverse andra kostnader – om totalt ca 35MSEK p a, när besparingarna är fullt ut genomförda.

Magnus Håkansson, tf VD, säger: ”Den här typen av beslut är aldrig lätta att fatta och skulle inte planeras för om det inte var absolut nödvändigt för vår långsiktiga framgång. Den planerade omstruktureringen av organisationen innebär att Renewcell ändå bibehåller förutsättningar att producera effektivt och samtidigt fortsätter att fokusera på försäljningsutvecklingen till fiberproducenterna och därtill fokuserar på arbetet med marknadsföring till större klädvarumärken, som bestämmer den slutgiltiga efterfrågan i försörjningskedjan.”