STOCKHOLM / SHANGHAI: Den svenska textilåtervinningsinnovatören Renewcell har undertecknat en avsiktsförklaring med China Textile Academy Green Fiber Co. Ltd., en innovativ kinesisk lyocellfiberproducent, avseende ett långsiktigt kommersiellt samarbete kring cellulosafiberproduktion. Avtalet bekräftar de två företagens avsikt att arbeta tillsammans för att leverera lyocellfibrer tillverkade med Circulose®, Renewcells till 100 % återvunna textilmassa, till globala modevarumärken under de kommande åren. Avtalet har faciliterats av Ekman Group, Renewcells exklusiva globala handelspartner.

Patrik Lundström, Renewcells VD, kommenterade: ”Med detta avtal tar vi ett nytt steg för att visa användbarheten av Circulose® i lyocellfiberproduktion i kommersiell skala. Lyocell är en högkvalitativ fiber med låg påverkan framställd i en sluten produktionsprocess som är mycket eftertraktad bland våra modevarumärkespartners som nu snart kommer att finnas tillgänglig med Circulose® återvunnet från textilavfall. Jag är imponerad av CTA Green Fibers innovationskapacitet och ledarskap, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem för att göra modeindustrin cirkulär.”

Yu Hanjiang, ordförande för China Textile Academy Green Fiber Co., Ltd., kommenterar: Renewcell är ett enastående innovativt företag, och båda parter samarbetar fullt ut för att marknadsföra Circulose®。 Den kommersiella användningen av Circulose inom lyocell kommer att tillhandahålla hållbara och innovativa material för modeindustrin, med breda möjligheter.”

Avsiktsförklaringen som undertecknades mellan Renewcell och CTA Green Fiber utgör ramen för ett kommande leveransavtal mellan parterna. Det framtida juridiskt bindande leveransavtalet kommer att fastställa kommersiella villkor för leverans av 18 000 ton Circulose® dissolving massa till CTA Green Fiber under fem år. CTA Green Fiber har för avsikt att använda Circulose® som råvara i produktionen av lyocellfibrer som ska levereras till textiltillverkare och modevarumärken världen över.