Den svenska textilåtervinningsinnovatören Renewcell har idag undertecknat en avsiktsförklaring med Daiwabo Rayon Co. Ltd., en ledande japansk cellulosafiberproducent, gällande ett långsiktigt kommersiellt samarbete kring fiberproduktion. Avtalet bekräftar de två företagens avsikt att samarbeta för att leverera textilfibrer tillverkade med Circulose®, Renewcells 100 % återvunna textilråvara, till globala modevarumärken under de kommande åren. Avtalet har faciliterats av Ekman Group, Renewcells exklusiva globala handelsagent.

”Jag är glad över att kunna presentera ett avtal med ett så välrenommerat företag som Daiwabo. Daiwabo är en marknadsledare inom viskosfiberproduktion med utmärkta relationer till flera av de största varumärkena i Asien och världen. Avtalet är ett bevis på det utmärkta arbete som vårt team gjort för att säkerställa kvaliteten och maximera potentialen hos Circulose® som råvara för cirkulära textilfibrer." kommenterar Patrik Lundström, vd för Renewcell.

”Vårt tillkännagivande av ett avtal med Renewcell, den mest avancerade textilåtervinningsinnovatören i världen, markerar det första steget i att gemensamt producera vår funktionella regenatfiber och produkter med den återvunna textilråvaran Circulose®. Vi är väldigt glada över vårt partnerskap och känner vikten av vårt ansvar att leverera produkter som är goda mot människor och jorden.” kommenterar Mr. Fukushima, ordförande för Daiwabo Rayon.

Avsiktsförklaringen som undertecknades mellan Renewcell och Daiwabo utgör ramen för ett kommande köpavtal mellan parterna. Det framtida juridiskt bindande köpavtalet kommer att fastställa kommersiella villkor för leverans av en viss volym Circulose® dissolvingmassa till Daiwabo under ett visst antal år. Daiwabo avser att använda Circulose® som råvara i produktionen av cellulosafibrer som ska levereras till textiltillverkare och modevarumärken över hela världen.

Kontakt
Renewcell
Harald Cavall-Björkman
press@renewcell.com

Daiwabo Rayon Co., Ltd.
dr-kanri@daiwaborayon.co.jp

Om Daiwabo
Sedan vår etablering 1934 har vi varit en pålitlig och konsekvent tillverkare och leverantör av viskosfibrer till våra kunder. Utöver vårt engagemang för hälsa och säkerhet tillverkas våra produkter på ett hållbart sätt, med början i inköp av råvara. Vi producerar också viskosfiber med mervärde med hjälp av unika teknologier som saknar motstycke i världen.

Daiwabo Rayon Co., Ltd. är ett konsoliderat dotterbolag till Daiwabo Holdings Co., Ltd. Daiwabo Holdings är noterat på den första delen av Tokyobörsen under värdepapperskoden 3107.