Renewcells konkursförvaltare meddelar ny deadline för mottagande av köpanbud. Tidsfristen har förlängts till den 28 mars kl. 12:00 för att tillgodose anbud från flera intressenter. Konkursförvaltaren förväntar sig att en ny ägare kommer att säkras i början av april, vilket kommer att tillkännages kort därefter.
Intresserade parter kan kontakta Lars-Henrik Andersson på Cirio Advokatbyrå.