Idag meddelade Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Västernorrland beslut om bifall för tillståndansökan för Renewcells planerade textilåtervinningsverksamhet på Ortvikens industriområde i Sundsvall.

Beslutet utgör en viktig milstolpe i bolagets uppskalning, som fortskrider enligt tidigare kommunicerad tidplan.