Bolaget informerades idag om att Lenders' Technical Advisor har certifierat att Renewcell 1 uppnått "Commercial Operations Date" (COD). COD är ett definierat datum i Bolagets låneavtal som avser tidpunkten då produktionslinjen uppnår funktionalitet för kommersiell produktion.

Som resultat har Bolaget nu tillgång till en nyligen signerad kreditfacilitet för rörelsekapitalbehov upp till SEK 150 miljoner. Därtill kommer Bolaget ansöka om släppande av vissa medel från spärrade reserver.

Detta är en viktig operationell milstolpe, och Bolaget är nu nära kommersiell produktion och försäljning vid Renewcell 1. Kommersiell produktion och försäljning är beroende av att vissa ytterligare produktkvalitetsparametrar uppfylls, vilket väntas inom en nära framtid.