Det ursprungliga meddelandet angav fel veckodag för presentationen. Rätt datum är fredagen den 28 oktober.

Re:NewCell AB (publ) ('Renewcell') kommer att publicera sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022 fredagen den 28 oktober cirka klockan 08.00 (CEST). Samma dag klockan 10.00 (CEST) presenterar VD Patrik Lundström och CFO Toby Lawton rapporten vid en webbsändning.

Presentationen kommer att sändas live, och en inspelning kommer göras tillgänglig i efterhand. Deltagare kommer ges möjlighet att ställa frågor under en frågestund efter presentationen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Deltagare ombedes registrera sin medverkan på följande länk: https://surl.ms/11K0

Den inspelade webbsändningen, rapporten och presentationsmaterialet kommer att publiceras på Renewcells webbplats www.renewcell.com efter sändningen.