Renewcells VD Patrik Lundström har, genom sitt helägda bolag PEEL AB, per den 22 februari 2023 sålt 364 705 aktier i Renewcell till kurs 85 SEK/aktie. Försäljningen har skett för att möjliggöra för PEEL AB att återbetala lån, vilka huvudsakligen upptagits för tidigare köp av aktier i Renewcell.

Transaktionen har, i enlighet med gällande regler, rapporterats till Finansinspektionens insynsregister. Totalt äger Patrik Lundström personligen och via bolag efter transaktionen 449 504 aktier och 730 055 optioner i Renewcell.