Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat att Renewcells ansökan om miljötillstånd för dess planerade verksamhet på Ortvikens industriområde kungörs den 19 april 2021 genom en annons i Sundsvalls Tidning. Beslutet innebär att Länsstyrelsen funnit ansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, komplett och att tillståndsprocessen går vidare till nästa fas. Beslutet innebär också att Renewcells etablering fortskrider enligt tidigare kommunicerad tidplan.