Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson besökte under gårdagen textilåtervinningsbolaget Renewcells anläggning i Ortviken, Sundsvall. Renewcell ser ett starkt intresse från modeindustrin för sin unika och 100 procent återvunna produkt Circulose®, och beslutade nyligen att dubbla sin produktionskapacitet i Ortviken från 60.000 till 120.000 ton per år, vilket är ungefär lika mycket som den årliga textilkonsumtionen i Sverige.

Renewcell grundades av forskare på KTH och baseras på en patenterad process för att återvinna cellullosabaserat textilavfall som bomullskläder till ett högkvalitativt nytt material kallat Circulose®, designat för att möta hållbarhetsutmaningen inom modeindustrin.

Hållbarhet och cirkularitet genomsyrar verksamheten inom Renewcell, och när beslutet om etableringsort för den nya fabriken skulle fattas, föll valet naturligt på SCA:s industriområde i Ortviken i Sundsvall. Renewcells process bygger på traditionell pappers- och massateknologi och i Ortviken finns mycket på plats såsom infrastruktur, logistiklösningar och inte minst tillgång till fossilfri energi. Här finns också kompetent personal, och idag har ett hundratal personer i närområdet fått jobb i den nya verksamheten.

”Det är glädjande att kunna välkomna näringsministern till vår produktionsanläggning i Ortviken och visa på de stora framsteg som vi har gjort hittills. Vi ser en tydlig efterfrågan på vår produkt, och vi skalar nu upp snabbare än planerat.” säger Patrik Lundström, CEO för Renewcell.

I juli 2021 beviljades Renewcell miljötillstånd för den nya textilåtervinningsanläggningen i Ortviken, och bolaget räknar med fortsatt bra samarbete med myndigheterna för att kunna utöka produktionskapaciteten.

”Den gröna och digitala omställningen i svensk industri går snabbt. Samtidigt som jobb försvinner växer nya fram. Renewcell och etableringen på SCA:s industriområde i Sundsvall är ett utmärkt exempel. Här skapas nya jobb samtidigt som det stärker Sverige och driver den gröna och digitala omställningen” säger Karl-Petter Thorwaldsson, Sveriges näringsminister.

”Det är glädjande att se att SCAs industriplats i Ortviken sjuder av aktivitet både genom Renewcells etablering och SCAs nyetablering av massatillverkning. SCAs stora investeringar i förbättrade infrastrukturlösningar i Sundsvall stärker inte enbart vår egen konkurrenskraft utan även Renewcells, något vi är väldigt stolta över.” säger Ulf Larsson, Vd och koncernchef, SCA.