Valberedningen för Re:NewCell AB (publ) (’Renewcell’) har nominerat Michael Berg till styrelseledamot och styrelseordförande. Hans utnämning till styrelsen är föremål för beslut på årsstämman den 17 maj 2022. Renewcells nuvarande ordförande, Mia Hemmingson, har avböjt omval till styrelseordförande men är nominerad som styrelseledamot vid sidan av övriga nuvarande medlemmar; Helene Willberg, Henrik Ager, Anna Attemark och Om Bhatia.

Michael Berg har mångårig internationell erfarenhet av både operativt arbete och styrelseuppdrag inom noterade och onoterade bolag. Som styrelseordförande för Renewcell kommer Michael Berg att bidra med kunskap från många branscher och de företag som har vuxit snabbt och framgångsrikt under hans ledning. Han har tidigare haft flera internationella ledarskapsroller inom Tetra Pak, varit vd för Envirotainer och Polygon AB samt styrelseordförande i företag som byggavfallsåtervinningsföretaget Sortera AB. Han är för närvarande styrelseordförande i Lowenco A/S, Babybjörn AB och Proxify AB.

Med tillskottet av Michael Bergs expertis inom snabb internationell uppskalning till den nuvarande styrelsens djupa insikt i teknik, marknad och finansiering för cirkulär textilinnovation, stärks Renewcells strategiska ledning ytterligare när bolaget nu går in i en ny fas av accelererad tillväxt.

”Med tillkännagivandet av fördubblingen av Renewcell 1 är Michael Bergs profil precis rätt för den fas av kapitaleffektiv tillväxt som Renewcell nu går in i. Valberedningen gläds åt att Michael tacka ja till rollen som ordförande och sätta sin kunskap om internationella tillväxt i arbete för att göra modeindustrin cirkulär i stor skala.” kommenterar Per Olofsson, valberedningens ordförande.

”Den globala textil- och modeindustrin står inför allvarliga klimat- och hållbarhetsutmaningar, men Renewcell är ett av de sällsynta företagen med potential att faktiskt lösa många av dem. Jag känner mig hedrad av att få möjligheten att bidra med min kompetens till en utmärkt styrelse och ledningsgrupp i arbetet med att nå den potentialen." säger Michael Berg.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Per Olofsson (utsedd av Girincubator AB), Nanna Andersen (utsedd av H&M Fashion AB), Suzanne Sandler (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Mia Hemmingson (styrelsens ordförande). Valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till Renewcells årsstämma.