Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen Västernorrland ('MPD') beslutade den 15 april 2021 att Renewcells ansökan om miljötillstånd för den planerade verksamheten i Sundsvall var komplett utan utestående frågor. Detta kommunicerades till marknaden genom ett pressmeddelande samma dag.

I en artikel med rubriken “Motvind för Renewcell” publicerad i Dagens industri den 11 juni 2021 (10 juni online) beskrivs omständigheterna kring bolagets tillståndsprocess på ett sätt som kan tolkas som att det uppstått osäkerhet eller förseningar i processen. Så är inte fallet.

Bolaget vill med detta meddelande klargöra att:

  • För närvarande råder inga avvikelser från tidigare kommunicerad tidplan eller budget avseende etableringen vid Ortvikens industriområde i Sundsvall.
  • MPD fattade 15 april 2021 beslut om att alla deras kompletteringsbegäranden besvarats tillfredsställande. Detta meddelades marknaden genom ett pressmeddelande från Renewcell samma dag (https://www.renewcell.com/en/milestone-for-sundsvall-project-environmental-permit-application-proceeds-to-public-consultation/).
  • Renewcells miljötillståndsansökan kungjordes 19 april och yttrandeperioden stängde 24 maj.
  • Renewcell har besvarat alla under yttrandeperioden inkomna begäranden om kompletteringar. Inga utestående frågor återstår.
  • Renewcell inväntar nu ett slutgiltigt formellt beslut från MPD. Renewcell avser kommunicera beslutet till marknaden genom ett pressmeddelande så snart det är tillgängligt.