Vid det konstituerande styrelsemötet den 19 maj 2021 beslutade styrelsen i Re:NewCell AB att inrätta ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

Till medlemmar i revisionsutskottet utsågs Helene Willberg och Mia Hemmingson med Helene Willberg som utskottets ordförande. Till medlemmar i ersättningsutskottet utsågs Henrik Ager och Mia Hemmingson med Mia Hemmingson som utskottets ordförande.