Renewcell AB har informerats om att en av dess grundare, Gunnar Henriksson, som idag äger cirka 253 260 av aktierna och rösterna i Renewcell, har utfärdat köpoptioner i bolaget till styrelseledamot Helene Willberg (29 274 köpoptioner) samt styrelseledamot Henrik Ager (17 564 köpoptioner).

Köpoptionerna som erbjuds kommer att ha en löptid på cirka tre år och berättiga till köp av totalt 46 838 aktier i Renewcell för 287,53 SEK per aktie. Optionernas villkor kommer i så stor utsträckning som möjligt att spegla det incitamentsprogram som beslutades av extra bolagsstämma den 3 september 2021. Transaktionerna innebär ingen utspädning för andra aktieägare i Renewcell.