• Europeiska investeringsbanken lånar ut upp till 311 miljoner kronor (€30,75 miljoner) till textilinnovatören Renewcell för bolagets första fabrik i kommersiell skala i Sundsvall.
  • Renewcells produkt Circulose® är det enda kommersiellt tillgängliga återvunna textil-till-textilmaterialet av jungfrulig kvalitet.
  • Kreditfaciliteten erbjuds inom ramen för InnovFin, finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal på upp till 311 miljoner kronor med Renewcell från Sverige. Lånet erbjuds inom ramen för "InnovFin – EU-finansiering för innovatörer" med finansiellt stöd från Europeiska unionen genom Horizon 2020, EU: s program för forskning och innovation. Låneavtalets verkställighet är villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner låneavtalets villkor. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer publiceras vid ett senare tillfälle.

Den Sverigebaserade modeinnovatören har utvecklat ett sätt att förvandla kasserade kläder till Circulose®, en massa av vilken ny tyg kan tillverkas, vilket möjliggör en cirkulär ekonomi inom modeindustrin. Efter att ha bevisat sitt koncept kommer Renewcell nu använda EIB-lånet för att bygga sin första fullskaliga kommersiella textilåtervinningsanläggning, med en kapacitet på 60 000 ton per år, på industriområdet i Ortviken nära Sundsvall.

Under det kommande decenniet förväntas den globala medelklassen fortsätta växa, vilket kommer leda till en ökning av modekonsumtionen. Därför måste modeindustrin, särskilt med tanke på dess klimatpåverkan, övergå till cirkularitet. I sitt försök att göra modeindustrin mer cirkulär kan Renewcells teknik ge ett viktigt bidrag till att nå EU: s mål för avfallsminskning och också sätta tonen för utvecklingen av den europeiska återvinningsindustrin. Företaget har förmåga att leverera kommersiella volymer av 100% återvunnet textil-till-textilmaterial och skalar nu upp för att möta den växande efterfrågan på dess produkt Circulose® med stöd från Europa.

"När det gäller att revolutionera befintliga industrier är detta verkligen banbrytande.", säger EIB: s vice ordförande Thomas Östros. "Som EU: s klimatbank är det definitivt en prioritet för oss att stödja projekt som kan förändra nuvarande affärsmodeller, för att göra dem mer hållbara eller till och med cirkulära. Efter att ha finansierat Northvolt och Nilars nya batterikoncept är detta ännu ett innovativt svenskt företag som vi är mycket stolta över att stödja. Renewcell har potential att på allvar minska klimatpåverkan från modebranschen, vilket vi gärna hjälper till med. ”

Mariya Gabriel, EU-kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom, sa: ”Det gläder mig att tillkännage vårt första projekt för cirkulär ekonomi som stöds under InnovFin Energy Demonstration Projects. Det kommer inte bara vara ett avgörande tillskott till vår portfölj, jag förväntar mig att det kommer att bana väg för flera nya projekt inom detta område, som vi måste påskynda för att minska avfall och föroreningar. ”

Renewcells VD, Patrik Lundström, tillade: ”Vi ser investeringen i Ortviken, Sundsvall som en del av en industriell evolution mot hållbarhet, där vi sätter befintlig kompetens, infrastruktur och kunskap inom svensk industri i ett nytt cirkulärt sammanhang. Vi är stolta över att ha EIB:s stöd i vårt arbete att göra modeindustrin cirkulär i stor skala. ”

Bakgrundsinformation:
Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens långfristiga utlåningsinstitut som ägs av dess medlemsstater. Det gör långsiktig finansiering tillgänglig för sunda investeringar för att bidra till EU: s politiska mål. När det gäller forskningsprojekt har EU-banken tidigare också hjälpt till att finansiera Large Hadron Collider på CERN.

InnovFin – EU-finansiering för innovatörer – Under Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram 2014-2020, lanserade Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbankgruppen (EIB och EIF) en ny generation finansiella instrument och rådgivningstjänster 2014 för att hjälpa innovativa företag lättare kan finansiera. InnovFin – EU Finance for Innovators erbjuder en rad skräddarsydda produkter som ger finansiering till stöd för forskning och innovation av små, medelstora och stora företag och främjare av forskningsinfrastruktur.

Renewcell grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm. Det är ett flerfaldigt prisbelönt sustaintechbolag baserat i Sverige. Renewcells vision är att inspirera en Industriell Evolution till en hållbar värld genom att producera material av hög kvalitet från återvunnen textil.
 
Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellullosabaserat textilavfall, som bomullskläder, till ett högvalitativt nytt material kallat Circulose®. Fast Company utsåg Renewcell till en av världens mest innovativa företag 2021 och TIME Magazine inkluderade Circulose® på listan över världens 100 bästa uppfinningar 2020.

Renewcell’s aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, med kortnamn RENEW och ISIN-kod SE0014960431. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Presskontakter:
EIB: Tim Smit, +352 691 286 423, t.smit@eib.org
EU-kommissionen: Flora Matthaes, +32 460 755148, flora.matthaes@ec.europa.eu
Renewcell: Harald Cavalli-Björkman, +46 705 903 204, harald.cavalli-bjorkman@renewcell.com